Login

to add product to basket

Termistorowe przekaźniki zabezpieczające silnika serii CM-MSx.xx monitorują temperaturę uzwojenia silników z zamontowanymi czujnikami temperatury PTC. Czujniki te wbudowane są w uzwojenie silnika, więc bezpośrednio monitorują wydzielane przez silnik ciepło. Ten bezpośredni pomiar temperatury umożliwia termistorowym przekaźnikom zabezpieczającym silnika ocenę różnych stanów silnika, takich jak przegrzanie, przeciążenie czy niedostateczne chłodzenie. W zależności od produktu do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem dostępna jest również wersja z aprobatą ATEX.

Główne korzyści

  • Gwarantuje niezawodne działanie silników.
  • Proste diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.
  • Możliwa praca na obszarach zagrożonych wybuchem.

Główne cechy i funkcje

  • Dynamiczne wykrywanie przerwanego przewodu.
  • Szeroki zakres napięcia zasilania sterowania: od 24 do 240 V AC/DC.