Elektroniczne bistabilne przekaźniki impulsowe umozliwiają włączenie i wyłączenie obwodu oświetleniowego lub innego odbiornika z kilku różnych miejsc za pomocą równolegle połączonych wyłączników chwilowych (dzwonkowych). Charakteryzują się bezgłośną pracą, w odróżnieniu od przekaźników elektromechanicznych.