Wzorcowane liczniki energii elektrycznej służące jako podliczniki do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego lub trójfazowego w układzie bezpośrednim. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej.