Typ: LIYY Norma: ZN-CB-10:2002 Napięcie probiercze: 300V Napięcie znamionowe: 300V Budowa: - Żyła: Miedziana wielodrutowa Izolacja: P VC Ekran: Warstwa izolacyjna: P VC Opona: P VC Najniższa dopuszczalna temperatura montażu :-10° C Temperatura pracy: -30° C÷ 70° C