Najefektywniejsze świetlówki zapewniające najwyższą energooszczędność. Zapewniają bardzo wysoką skuteczność świetlną oraz światło o bardzo dobrym wskaźniku oddawania barw.Świetlówki te, zgodnie z polską normą dotyczącą oświetlenia wnętrz PN-EN 12464-1:2004, polecane są w pomieszczeniach, w których przez dłuższy czas przebywają lub pracują ludzie.