Automaty schodowe AS (wyłączniki czasowe) służą do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Załączony włącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem Automaty zmierzchowe służą do automatycznego załączania i wyłączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. Automat umieszczony w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, pod wpływem zmian intensywności oświetlenia o zmierzchu i świcie załącza i wyłącza oświetlenie. Czas załączenia oświetlenia może być korygowany przez użytkownika potencjometrem.