Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego

Elektroodpady stanowią źródło cennych surowców, które można ponownie przetworzyć i wykorzystać oszczędzając w ten sposób środowisko naturalne. Mogą one zawierać również substancje , które są niebezpieczne da zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego stąd powinny zostać właściwie zagospodarowane.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mogą Państwo dokonać nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w związku z zakupem nowego sprzętu.

Mogą Państwo dostarczyć do oddziału naszej Spółki zużyty sprzęt, który bezpłatnie odbierzemy w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu nowego sprzętu. Mogą Państwo również zamówić odbiór z miejsca dostawy, o ile takie zlecenie odbioru zostanie ujęte w Państwa zamówieniu zakupu. W sprawie organizacji  odbioru oraz ustalenia jego szczegółów należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta [bok@solar.pl], w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zakupu nowego sprzętu.

Sprzęt przez Państwa zdawany powinien być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje co sprzęt zakupywany oraz powinien być kompletny i nieuszkodzony by nie stanowił zagrożenia dla naszych pracowników.
Wciąż mogą Państwo również korzystać z możliwości bezpłatnego odbioru sprzętu poprzez firmę ElektroEko. Warunki realizacji zleceń bezpłatnych odbiorów oraz formularz zlecenia znajdują się na stronie: www.zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/

Elektroodpady mogą również zostać przekazane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach tzw. profesjonalnym zbierającym, czyli podmiotom posiadającym pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Przyjęcie przez te podmioty odpadów zostanie potwierdzone w systemie BDO [Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami].

W każdej gminie funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które mogą przyjąć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ich adresy znajdą Państwo na stronie internetowej gminy.

Jednocześnie informujemy, że żaden z oddziałów Spółki nie posiada powierzchni handlowej powyżej 400 m2 stąd nie możemy przyjmować zużytego sprzętu bez konieczności zakupu nowego sprzętu przez klienta.

Przykładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne objęte bezpłatnym odbiorem obejmuje m.in. zużyte źródła światła, zużyte oprawy oświetleniowe oraz zużyte elementy sterowania.