Wtyczki rozbieralne z tworzywa termoplastycznego, uniepalnionego Parametry znamionowe: 10A, 16A, 250VAC