Typ: O W/OWżo (H05RR-F) Norma: PN-91/E-9014 Napięcie probiercze: 2000V Napięcie znamionowe: 300/500 V Temperatura przewodzenia: 70° C Budowa: - Żyła: Druty miedziane miękkie, skręcone Izolacja:Guma Oplot: - Warstwa izolacyjna: - Opona:Guma Temperatura otoczenia:- 25°C ÷ 50°C