Montaż instalacji fotowoltaicznej – jakie pozwolenia są niezbędne?

Praktycznie każdego rodzaju prace budowlane można rozpocząć w momencie, gdy wydane zostanie stosowne pozwolenie na budowę. Warto mieć to na uwadze planując montaż instalacji fotowoltaicznej – zarówno montowanej w gruncie, jak i na dachu. Dowiedz się, czy w przypadku każdej instalacji fotowoltaicznej potrzebne jest zezwolenie, o jakich innych przepisach prawa budowlanego warto wiedzieć?

Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga pozwolenia na budowę? Nie skłamiemy odpowiadając: to zależy. Zależność ta jest uwarukowana mocą instalacji fotowoltaicznej. Zupełnie inaczej sytuacja rysuje się w przypadku urządzeń o mocy poniżej mocy 50 kW, a inne przepisy obowiązują w przypadku instalacji przekraczającej moc 50 kW.

Montaż fotowoltaiki powyżej 50 kW – niezbędne pozwolenia

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza 50 kW, należy mieć na uwadze, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to zarówno instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie, jak i na dachu. Wniosek o pozwolenie na budowę fotowoltaiki należy składać do starosty lub wojewody.

W przypadku budowy tego rodzaju instalacji fotowoltaicznej konieczne jest także uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu instalacji pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Projekt inwestycji należy również zgłosić odpowiedniemu organowi Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienia te są obowiązkowe zarówno dla domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, biurowych, jak i innego przeznaczenia.

Czy w przypadku fotowoltaiki poniżej 50 kW zezwolenia nie są potrzebne?

Planując instalację fotowoltaiczną, której moc nie przekracza 50 kW, inwestor nie potrzebuje zezwolenia na budowę. To duże ułatwienie, ponieważ umożliwia podjęcie działań od razu, bez konieczności oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje kilka wyjątków – to szczególnie istotne z perspektywy inwestora, ponieważ wyjątki te wiążą się z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń i zgód. Wyjątki te obejmują następujące sytuacje:

  • wysokość planowanej instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu przekracza 3 metry,

  • jeżeli budynek, na którym ma zostać zainstalowana fotowoltaika jest wpisany do rejestru zabytków

  • gdy planowana instalacja fotowoltaiczna ma powstać na terenie gruntu mającego wpływ na środowisko – np. w obszarze Natura 2000, parki krajobrazowe,

  • jeżeli montaż fotowoltaiki wiąże się z przebudową budynku.

Jeżeli nie mamy jednak do czynienia z żadną z powyższych wyjątkowych okoliczności, wówczas formalności związane w budową fotowoltaiki ograniczone są dosłownie do minimum. Konieczne jest tylko zgłoszenie. Już po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej konieczne jest zgłoszenie do operatora sieci energetycznej. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: data przyłączenia, nazwa sieci, lokalizacja falownika. Po 30 dniach operator zobowiązany jest dostarczyć certyfikat potwierdzający przystosowanie sieci do instalacji fotowoltaicznej.

Poznaj naszą koncepcję Solar Zero – oferujemy wsparcie ekspertów i szeroki wybór komponentów z zakresu instalacji fotowoltaicznych.