Jakość zasilania dla obciążeń technologicznych w przemyśle spożywczym

placeholder

Jakość zasilania dla obciążeń technologicznych w budynkach przemysłowych branży spożywczej

Zapewnienie ciągłości działania i ograniczenie przestojów

Zakłócenia zasilania mogą prowadzić do kosztownych przestojów, ponieważ powodują przerwy w pracy zakładu produkcji spożywczej. Nasze rozwiązania z zakresu jakości zasilania chronią przed najgroźniejszymi zdarzeniami, zapewniając w ten sposób inteligentną ciągłość procesu, wydajną pracę i zwiększoną produktywność.
 

Czym jest jakość zasilania?

Awaria wynikająca ze zdarzenia związanego z jakością zasilania (np. zapadu napięcia) powoduje natychmiastowe skutki, ponieważ może doprowadzić do przerwania procesu technologicznego, uszkodzenia urządzeń oraz przestoju związanego koniecznością naprawy, czyszczenia i ponownego rozruchu linii produkcyjnej. Przestój powoduje wysokie koszty, w tym bezpośrednie i dotyczące robocizny oraz pośrednie, wynikające z opóźnienia w uzyskaniu przychodu i kar za niedotrzymanie terminów dostaw.

Do czego potrzebne są rozwiązania z zakresie jakości zasilania?

Analitycy branżowi szacują, że koszt przestojów w zakładzie spożywczym wynosi od 100 tys. do nawet 1 mln USD na godzinę, ponieważ zakłócenia w zasilaniu mogą przerywać pracę precyzyjnych maszyn wykorzystywanych do produkcji żywności i napojów. Aby zapewnić ciągłość działania i ograniczyć czas przestojów, ABB oferuje dedykowane rozwiązania z zakresu jakości zasilania, chroniące przed najgroźniejszymi zdarzeniami w tym obszarze

Główne korzyści

placeholder

Maksymalizacja dyspozycyjności operacyjnej

Oszczędność do 9 mln USD strat eksploatacyjnych poprzez ochronę obciążeń technologicznych przed zdarzeniami sieciowymi i unikanie strat wynikających ze zmniejszonej produktywności, kosztów utylizacji materiałów oraz przestojów technologicznych.
placeholder

Intuicyjna konstrukcja

Oszczędność do 46% miejsca i maksymalizacja oszczędności energii nawet o 368 tys. USD dzięki naszym rozwiązaniom o najbardziej intuicyjnej konstrukcji zapewniającej wysoką niezawodność przy niskich wymaganiach konserwacyjnych.
placeholder

Szybki zwrot z inwestycji

Zapewnienie szybkiego zwrotu w ciągu około 1 roku poprzez zmniejszenie strat finansowych, śledzenie kar przysługujących od zakładu energetycznego oraz wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania.
placeholder

Maksymalizacja zrównoważonego rozwoju

Maksymalizacja zrównoważonego rozwoju Optymalizacja zużycia energii i zmniejszenie strat ciepła dzięki naszym wysokowydajnym rozwiązaniom umożliwiającym zmniejszenie emisji CO2 o > 1000 ton.

Dowiedz się wiecej zobacz

Koncentrujemy się na rozwijązaniach energooszczędnych i oferujemy najlepsze w branży usługi w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów. Z korzyścią dla środowiska. Dla naszych klientów. I dla Solara.