Jak wybrać pompę ciepła do budynku mieszkalnego?

Rodzaj, moc, parametry. Rosnące ceny paliw stałych, a także destabilizacja łańcucha dostaw węgla i gazu sprawiają, że właściciele domów jednorodzinnych decydują się na nowoczesne rozwiązania z zakresu techniki grzewczej. Największą popularnością cieszą się urządzenia zapewniające niezależność od cen czy dostępności paliw stałych, korzystające z Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z częściej stosowanych od niedawna rozwiązań zarówno w nowych domach, jak i już istniejących budynkach mieszkalnych są pompy ciepła. Na popularność pomp ciepła w budynkach mieszkalnych składa się kilka czynników. Zastosowanie tego rozwiązania z zakresu technologii grzewczej pozwala nie tylko uzyskać nowoczesną formę centralnego ogrzewania, ale także umożliwia podgrzanie wody. Dla coraz większej liczby odbiorców ważną kwestią jest zmiana centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne. Pompa ciepła nie korzysta z paliw stałych, zatem korzystając z niej, nie przyczyniamy się do powstawania niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń powietrza wynikających ze spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych. Choć pompa ciepła potrzebuje energii elektrycznej do działania, to nowoczesne urządzenia są coraz bardziej energooszczędne. Bardzo dużą zaletą pompy ciepła w domu jest jej bardzo łatwa obsługa i wygoda użytkowania. Dzięki odpowiednim sterownikom istnieje możliwość zaprogramowania harmonogramu pracy systemu grzewczego, a także wyposażenia go w czujniki, które umożliwiają bieżące dostosowanie pracy pompy ciepła. Jednak najbardziej docenianą zaletą pomp ciepła jest niezależność od konwencjonalnych paliw – ich dostępności i cen, co jest niezwykle istotną wartością w dobie kryzysu. Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii pozwoli jeszcze lepiej zoptymalizować koszty ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. Dzięki programom dofinansowań (m.in. Czyste powietrze) można zminimalizować wysokość kosztów początkowych i przyspieszyć zwrot inwestycji. Żeby jednak uzyskać zadowalający efekt i sprawny system ogrzewania centralnego należy dobrać odpowiedni model pompy ciepła. W tym celu należy pod uwagę wziąć szereg czynników, które omówimy w niniejszym artykule. W doborze istotny jest zarówno rodzaj pompy ciepła, jak i parametry danego modelu. Dowiedz się, na co dokładnie zwrócić uwagę, aby stworzyć wydajną i oszczędną w eksploatacji instalację grzewczą.

Wybór pompy ciepła do domu – od czego zacząć?

Jeżeli rozważasz zakup pompy ciepła do budynku mieszkalnego, warto na wstępie odpowiedzieć sobie na kilka pytań związanych z podstawowymi parametrami. Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie funkcje ma pełnić pompa ciepła – czy ma służyć ona wyłącznie do podgrzania wody użytkowej, czy ma być głównym urządzeniem w systemie centralnego ogrzewania, czy może także chcemy wykorzystać je latem do chłodzenia budynku. W zależności od zakresu działania konieczny będzie wybór innego typu pompy ciepła. Przy wyborze rodzaju pompy ciepła, należy przeanalizować możliwości techniczne, jakimi dysponujemy. W przypadku nowopowstających domów z dużą posesją można zdecydować się na gruntową pompę ciepła, która wymaga wykonania odwiertów i specjalnej instalacji osadzonej w ziemi – istnieje możliwość wykonania instalacji kolektorów w poziomie lub w pionie (należy jednak wziąć pod uwagę, że montaż i wykonanie odwiertów w pionie wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami). W domach już istniejących znacznie częściej wybierane są pompy powietrzne. Ten typ pomp powietrza potrzebuje do działania zasilania energią elektryczną. Działanie takiej pompy ciepła jest też zależne od warunków atmosferycznych, jednak nowoczesne modele zapewniają wydajne ogrzewanie domu przez cały rok.

Jak dobrać efektywność pompy ciepła?

Określając parametry pompy ciepła najczęściej używa się nie pojęcia mocy, a współczynnika COP i SCOP. Moc pompy ciepła jest zmienna i zależna w dużej mierze od temperatury górnego i dolnego źródła. Dlatego też znacznie bardziej miarodajnym parametrem podawanym przez producenta jest sprawność pompy ciepła, czyli właśnie wcześniej wspomniany COP i SCOP. Sprawność pompy ciepła COP (Coefficient of Performance) określana jest za pomocą proporcji pomiędzy ilością energii oddawanej do instalacji grzewczej a ilością energii elektrycznej pobieranej z sieci. Im wyższa wartość COP, tym lepsza jest sprawność pompy ciepła, a jej działanie bardziej opłacalne. W praktyce, jeżeli współczynnik COP danej pompy ciepła wynosi 4, to oznacza to, że na każdą 1 kWh pobranej energii elektrycznej pompa oddaje 4 kWh ciepła. Niektórzy producenci określają sprawność urządzeń w procentach – stąd pojawiające się czasem w specyfikacji technicznej wartości sprawności wynoszące np. 400%. Wartości COP mogą różnić się w zależności od tego, dla jakiej temperatury źródła górnego i dolnego. Warto wziąć to pod uwagę, porównując parametry urządzeń. W przypadku pomp ciepła wykorzystujących jako źródło powietrze istotne jest, aby znać sprawność urządzenia w różnych temperaturach panujących na zewnątrz. W przypadku niskich temperatur na zewnątrz współczynnik COP pompy ciepła spada, lecz wystarczy zanotowanie jej sprawności w temperaturach powyżej +5°C, aby uzyskać znacznie lepsze parametry. COP uzależniony jest także od temperatury źródła górnego – inny współczynnik COP uzyskamy, podgrzewając przy pomocy pompy wodę użytkową, a zupełnie inne, gdy jej zadaniem będzie podgrzanie wody do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Współczynnik SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) jest uśrednioną wartością COP, obejmującą cały sezon grzewczy. Pozwala on w bardziej precyzyjny sposób określić wydajność danej pompy ciepła i opłacalność ogrzewania przy jej użyciu. Obliczając współczynnik SCOP bierze się pod uwagę zmienność temperatur na zewnątrz w trakcie całego sezonu grzewczego. Ważne jest także określenie temperatury źródła górnego. Z tego względu producenci bardzo często podają SCOP dla temperatury 35°C (ogrzewanie podłogowe) i 55°C (klasyczne grzejniki). Dla zwiększenia precyzji współczynnika SCOP podzielono Europę na 3 strefy klimatyczne – klimatu ciepłego, umiarkowanego i chłodnego. Parametr ten warto rozpatrywać indywidualnie, w zależności od regonu Polski. Należy jednak pamiętać, że wybierając pompę ciepła, nie należy kierować się wyłącznie współczynnikami COP i SCOP. Bardzo istotne jest, aby urządzenie dobierać na potrzeby konkretnego budynku. Jakie informacje na temat domu powinniśmy znać przy wyborze pompy ciepła? Błędem jest dobieranie urządzenia wyłącznie na podstawie powierzchni czy kubatury budynku. Znacznie istotniejszą informacją jest współczynnik przenikania ciepła/ klasa izolacyjności cieplnej budynku, a także zapotrzebowanie na ciepło. W obliczeniu tych wartości pomocne będzie wsparcie specjalistów, którzy wezmą pod uwagę wszystkie znaczące czynniki.

Wybór pompy ciepła do domu – o czym należy pamiętać?

Coraz więcej właścicieli starszych domów decyduje się na ich modernizację obejmującą zmianę systemu grzewczego. W takim przypadku kluczową kwestią będzie analiza istniejących instalacji hydraulicznych oraz sterujących. Dla komfortu mieszkańców domu warto także wziąć pod uwagę głośność pracy pompy ciepła, która wyrażona jest w decybelach. Niska wartość poziomu mocy akustycznej zapewnia komfortowe użytkowanie instalacji również w nocy. Poza współczynnikami COP, SCOP przy wyborze pompy ciepła należy wziąć pod uwagę wiele innych czynników, które będą miały bezpośredni wpływ na wydajność i efektywność ogrzewania, a także wysokość kosztów. Z tego względu warto w tej kwestii zaufać profesjonalistom i zdecydować się na dobór pompy ciepła oraz zaprojektowanie kompleksowej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przez naszego specjalistę. To pozwoli cieszyć się sprawnym, niezawodnym, cichym i ekologicznym systemem centralnego ogrzewania.