Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła 2022?

Pierwszą dobrą wiadomością dla wszystkich zwolenników korzystania z OZE (odnawialne źródła energii) w procesie ogrzewania jest fakt, iż Europa przygotowuje się na wprowadzenie obowiązku instalacji pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych. 
 Druga wiadomość dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie w programie „Moje Ciepło”, który rozpoczął się 29 kwietnia 2022 roku. 
 I wreszcie trzecia niespodzianka. Program „moje Ciepło” udało się skutecznie połączyć z rozwiązaniami zawartymi w tożsamej inicjatywie, mianowicie chodzi o program „Mój Prąd”.


 Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z dofinansowania? Sprawdźmy.

 • Czy można połączyć benefity, decydując się na ogrzewanie za pomocą pomp ciepła?

 • Czego i kogo dotyczy program „Moje Ciepło”?

 • Jakie kryteria powinny spełniać pompy ciepła?

 • Jak ubiegać się o dofinansowanie pompy ciepła w ramach programy „Moje Ciepło”?

 • Jak przebiega procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie pomp ciepła?

Program „Moje Ciepło” - jak połączyć źródła finansowania?

Świadomość społeczna na temat pomp ciepła, ich zastosowań i korzyści płynących z tego rozwiązania jest coraz większa. Świadczy o tym liczba sprzedanych pomp ciepła w Polsce w roku 2021.

Prawie 93 tys. zamontowanych urządzeń plasuje nasz kraj w ścisłej czołówce europejskie, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej.

Dość powiedzieć, że zapotrzebowanie pomp ciepła na energię elektryczną jest tak niewielkie, iż może zostać zaspokojone nawet przez niewielką instalację fotowoltaiczną.

Co to oznacza? Najkrócej mówiąc, w pełni efektywne ogrzewanie użytkownik może mieć za darmo, w kontekście miesięcznych i rocznych opłat za dostarczane ciepło.

Nie da się uniknąć co prawda kosztów serwisowych, jednak w porównaniu z obecnymi cenami za energię cieplną są to wielkości symboliczne.

Dlaczego warto o tym pamiętać? Ponieważ przemyślana inwestycja w OZE może doprowadzić do kumulacji korzyści wynikających ze wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych tego typu przedsięwzięć. Przykłady? Proszę bardzo.

Dotacje na ogrzewanie i fotowoltaikę mogą pochodzić z dwóch różnych źródeł, przy czym korzystanie z jednej formy wsparcia nie wyklucza drugiej, a nawet, jak się za chwilę okaże trzeciej.

 • Program „Moje Ciepło”

 • Program „Mój Prąd”

 • Ulga termoizolacyjna

Połączenie wszystkich wymienionych powyżej programów znacząco wpływa in plus na ostateczną cenę instalacji grzewczej, oraz skraca okres amortyzacji wszystkich elementów znajdujących się w układzie grzewczym.

Program „Moje Ciepło” - co powinniśmy wiedzieć?

Program „Moje Ciepło” ma spopularyzować i rozpowszechnić stosowanie pomp ciepła w gospodarstwach domowych. Inicjatywa skierowana jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W tym przypadku kluczowe znaczenie ma określenie „nowy”. Dotyczy ono budynków, co do których zaistniały następujące przesłanki:

 1. Nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego bądź nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku;

 2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu mieszkalnego jednorodzinnego zostało złożone, jednak nie wcześniej aniżeli 01 stycznia 2021 roku lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po 01 styczna 2021 roku.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że dofinansowanie obejmuje wyłącznie pompy ciepłajako zeroemisyjne. W tym pojęciu nie mieszczą się kotły i piece wykorzystujące paliwa kopalne czy nawet biomasę.

Ważne jest, że ubiegać się o dofinansowanie można dopiero po zakończeniu inwestycji.

Pompy ciepła. Kryteria kwalifikujące urządzenia

Niezależnie od źródła pobierania energii cieplnej (powietrze, woda, grunt) pompy ciepła muszą spełniać określone wymogi, by złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uczestnictwo w programie zapewniają wyłącznie pompy ciepła nowe, ich data produkcji nie może przekroczyć dwóch lat przed instalacją w danym obiekcie.

Ponadto określona została minimalna klasa efektywności energetycznej dla pomp:

 • Urządzenia typu powietrze/woda oraz grunt/woda lub woda/woda powinny mieścić się w klasie efektywności energetycznej co najmniej A++ dla temperatury zasilania 55°C;

 • W warunkach klimatu umiarkowanego minimalny wymóg klasy efektywności energetycznej dotyczący pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku to A+.

Udokumentowanie klasy efektywności energetycznej zamontowanych urządzeń odbywa się na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

„Moje Ciepło” - jak ubiegać się o dofinansowanie pompy ciepła?

Wnioski o uczestnictwo w programie „Moje Ciepło” należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), który dostępny jest na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Dalsze procedowanie odbędzie się w następujący sposób:

 • Wniosek zostanie zarejestrowany w systemach informatycznych NFOŚiGW. Czas rejestracji wynosi do trzech dni od daty wpływu wniosku;

 • W ciągu 60 dni wniosek zostanie poddany ocenie. Okres ten może ulec skróceniu;

 • W przypadku ewentualnych uchybień bądź braku istotnych informacji lub dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku;

 • Złożone dokumenty poddane zostają kontroli prawidłowości wykonania oceny wniosków. Czas trwania do 20 dni;

 • Wnioskodawca zostaje poinformowany o statusie jego wniosku;

 • Pozytywna weryfikacja dokumentacji skutkuje umieszczeniem wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dotacji w ramach programu „Moje Ciepło”;

 • Zarząd NFOŚiGW podejmuje uchwałę o dofinansowaniu inwestycji w pompę ciepła;

 • Wnioskodawca zostaje poinformowany o przyznaniu dofinansowania;

 • Następuje zawarcie umowy o dofinansowaniu zakupu i montażu pompy ciepła.

Jedna pompa ciepła zapewni ogrzewanie na okres około trzydziestu lat. Wspomagana przez instalację fotowoltaiczną i wzbogacona o rekuperację jest w stanie uwolnić użytkowników od uzależnienia od dostawców zewnętrznych. Czy warto zainwestować w pompę ciepła? W kontekście skutecznych programów wsparcia i Warunków Technicznych 2021 nie tylko warto, a trzeba.