Czy ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych jest obowiązkowa?

Wzrost popularności instalacji fotowoltaicznych przyczynił się do regulacji przepisów i zleceń związanych z montażem i użytkowaniem PV. Od 2020 r. znowelizowana Ustawa Prawa Budowlanego wskazuje konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż, w przypadku fotowoltaiki o mocy powyżej 6,5 kW. Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji PV i ochrony jej przed uszkodzeniem przez czynniki atmosferyczne, niezbędne jest zapewnienie ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna jest zagrożeniem zarówno dla samej instalacji fotowoltaicznej, jak i urządzeń do niej przyłączonych.

Ochrona odgromowa instalacji PV – po co? 

Panele fotowoltaiczne w naturalny sposób są stale wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Dotyczy to także wyładowań piorunowych, niezwykle silnych i niszczących. Efektem zawsze są przepięcia i sprzężenia prowadzące do zniszczenia urządzeń, z których składa się instalacja. Cierpią na tym także wszystkie odbiorniki prądu. W najgorszym przypadku może nawet dojść do pożaru.

Jak chronić instalację fotowoltaiczną przed przepięciem? 

Skuteczna ochronna powinna uwzględniać następujące czynniki:

  1. Lokowanie ograniczników przepięć możliwie najbliżej chronionego obiektu. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, czy budynek wyposażony jest w urządzenie piorunochronne LPS;

  2. Należy znać i przestrzegać zasad doboru rodzajów zabezpieczeń SPD w systemie PV. Ich weryfikacja powinna nastąpić już na etapie realizacji inwestycji.

Ochrona odgromowa, w obiektach z urządzeniem piorunochronnym polega na zastosowaniu ograniczników przepięć typu 1 lub 2 po stronie zmiennoprądowej.

W przypadku braku piorunochronu niezbędna jest ekwipotencjalizacja systemu PV.

Należy przy tym pamiętać, iż pomiędzy instalacją odgromową a panelami fotowoltaicznymi możliwy jest przeskok iskrowy, stąd konieczność zachowania odstępu izolacyjnego.

Brak instalacji odgromowej na obiekcie powoduje konieczność uziemienia paneli i konstrukcji nośnej. Zgodnie z zasadą fizyki, ładunkowi elektrycznemu pochodzącemu z wyładowania atmosferycznego należy zapewnić jak najkrótszą i bezpośrednią drogę do uziomu.

Ochrona odgromowa – skutki prawne

Odpowiedzialność za stosowanie sprawdzonych i skutecznych elementów ochrony odgromowej leży po stronie projektanta instalacji PV oraz wykonawcy.

Warto także pamiętać, iż poprawne zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej przed skutkami wyładowań atmosferycznych może mieć wpływ na skuteczność prawną polisy ubezpieczeniowej dotyczącej danego obiektu i wszystkich urządzeń w nim się znajdujących.