Ciągłość zasilania dla obciążeń krytycznych

Zapewnienie ciągłości działania i ograniczenie przestojów

Zakłócenia zasilania mogą prowadzić do kosztownych przestojów, ponieważ powodują przerwy w pracy zakładu produkcji spożywczej. Nasze rozwiązania z zakresu jakości zasilania chronią przed najgroźniejszymi zdarzeniami, zapewniając w ten sposób inteligentną ciągłość procesu, wydajną pracę i zwiększoną produktywność. Czym jest jakość zasilania? Awaria wynikająca ze zdarzenia związanego z jakością zasilania (np. zapadu napięcia) powoduje natychmiastowe skutki, ponieważ może doprowadzić do przerwania procesu technologicznego, uszkodzenia urządzeń oraz przestoju związanego koniecznością naprawy, czyszczenia i ponownego rozruchu linii produkcyjnej. Przestój powoduje wysokie koszty, w tym bezpośrednie i dotyczące robocizny oraz pośrednie, wynikające z opóźnienia w uzyskaniu przychodu i kar za niedotrzymanie Do czego potrzebne są rozwiązania z zakresie jakości zasilania? Analitycy branżowi szacują, że koszt przestojów w zakładzie spożywczym wynosi od 100 tys. do nawet 1 mln USD na godzinę, ponieważ zakłócenia w zasilaniu mogą przerywać pracę precyzyjnych maszyn wykorzystywanych do produkcji żywności i napojów. Aby zapewnić ciągłość działania i ograniczyć czas przestojów, ABB oferuje dedykowane rozwiązania z zakresu jakości zasilania, chroniące przed najgroźniejszymi zdarzeniami w tym obszarze.

Dowiedz się więcej zobacz broszurę


<