Kto jest ekspertem od kosztów w twojej firmie?


5 września 2018 r.

Lars Wandahl Sørensen, Wiceprezes ds. Przemysłu i Offshore, Solar Danmark

Aby mieć kontrolę nad każdym aspektem kosztów Twojej firmy, trzeba mieć kogoś, kto ma pełen wgląd w obraz sytuacji.

Wysokie zarobki i duża konkurencja sprawiają, że świadomość kosztów jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Duńskie firmy produkcyjne mądrze przyjęły myślenie o TCO w swoim procesie zaopatrzenia. TCO - Total Cost of Ownership - jest to całkowity koszt posiadania nabywania produktów w całym cyklu jego życia, od zakupu, poprzez eksploatację i utrzymanie, aż do utylizacji. Mówiąc prościej: jest to sposób na zapewnienie poprawy całkowitej sytuacji finansowej poprzez wyliczenie stosunku ceny całkowitej do jakości.

Wiele polskich przedsiębiorstw produkcyjnych jest w trakcie wdrażania koncepcji TCO i zdało sobie sprawę z tego, że pozwoli im to na duże oszczędności.

Okazuje się, że we wszystkie firmach jest potencjał do optymalizacji pod względem TCO oraz do jeszcze większego wykorzystania uwolnionych dzięki temu zasobów i środków. Kiedy w firmie Solar doradzamy w zakresie TCO, często okazuje się, że odpowiedzialność za różne elementy procesu została rozłożona na kilku pracowników. Niektórzy z nich koncentrują się na kapitale obrotowym, inni na usługach, jeszcze inni specjalizują się w cenie zakupu, kosztach zapasów, kosztach fakturowania itp.

Strategia "rób to, co robisz najlepiej" ma sens. Wymaga ona jednak lidera, który ma wgląd w cały proces TCO i tego nie można pominąć. Jeśli jeden pracownik, np. dyrektor finansowy lub główny księgowy, ponosi ogólną i całościową odpowiedzialność za integrację wszystkich elementów TCO, doprowadzi to do powstania synergii, które trudno jest dostrzec w poszczególnych działach.

Odpowiedzialność taka może spoczywać również na kierowniku ds. zakupów lub category managerze. Zawsze są wyjątki i w firmie Solar widzieliśmy kilka przykładów gdzie Menedżer ds. zakupów nie ma pełnego wglądu w inwestycję, ponieważ odpowiedź na pytania o koszty operacyjne, pojemność magazynu, koszty utylizacji itp. wymaga specjalistycznej wiedzy. Zazwyczaj są oni ekspertami w optymalizacji części procesu związanego z zaopatrzeniem w produkty, ale mogą mieć trudności z analizą optymalnej relacji między ceną zakupu, kosztami obsługi wewnętrznej, jak np. w dziale przyjęcia towaru, magazynu, księgowości, itp. W związku z tym konieczne jest, aby ktoś wyższy w hierarchii posiadał wgląd w koszty TCO.

Urządzenie może być tak drogie w eksploatacji, że jego zużycie energii stanowi do 95% całkowitego kosztu posiadania. Inna maszyna może być tak skomplikowana w realizacji, że koszty instalacji, serwisów i szkolenia sprawiają, że koncentrowanie się jedynie na koszcie produktu i zużyciu energii jest mniej istotne. W takich przypadkach konieczne jest, aby kierownik wiedział, w jaki sposób poszczególne elementy oddziałują na siebie i które z nich wymagają największej uwagi z punktu widzenia TCO. Według nowego badania przeprowadzonego przez analityków rynkowych Gartner, większość nabywców wie, że może odnieść korzyści ze skoncentrowania się na efektywności i poprawie wydajności, a nie tylko na cenie. Wiele firm korzysta z pomiaru efektywności swojego procesu produkcji, ale według analityków Gartner, często brakuje im narzędzi, które wskazywałyby najważniejsze parametry, co wymagałoby dokonania analizy przez kierownictwo.

Dlatego też pierwszą rzeczą, o którą pytamy, gdy wchodzimy do nowego klienta, jest..: "Kto jest ekspertem od kosztów w Twojej firmie?"

Jesteś zainteresowany TCO?
Tel: +48607527757
mail: tco@solar.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, wypełnij formularz kontaktowy. Nasz handlowiec skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Formularz kontaktowy

Napisz, w czym możemy Ci pomóc. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie
NIP:

Imię i Nazwisko
(osoba odbierająca towar):
Adres e-mail:
Telefon:
Temat:
Treść:
Załącznik:
Dodaj załącznik