PowerTag - nowy wymiar kontroli instalacji elektrycznych.

PowerTag - nowy wymiar kontroli instalacji elektrycznych.

PowerTag - nowy wymiar kontroli instalacji elektrycznych.

PowerTag - nowy wymiar kontroli instalacji elektrycznych.Aparatura modułowa Acti 9 firmy Schneider rozwija się w kierunku pełnej i nieprzerwanie dostępnej kontroli instalacji elektrycznej. Najnowsza część systemu Smartlink – przekładniki pomiarowe PowerTag (rys.1) są tego wyrazem.

Funkcjonalność


Rozbudowanie już istniejącej rozdzielnicy lub wykonanie nowej z wykorzystaniem PowerTag pozwala uzyskać dostęp do funkcji pomiarowych i kontroli obwodów odbiorczych w zakresie:
- pomiaru energii 
- pomiaru mocy 
- pomiar prądu i napięcia 
- powiadomienia e-mail (przeciążenie, brak zasilania, osiągnięcie zadanego czasu pracy obwodu itp.)

Dzięki czemu użytkownik końcowy lub osoba nadzorująca instalację elektryczną ma nieograniczony dostęp do informacji o stanie nadzorowanej instalacji elektrycznej a przez to i urządzeń z niej zasilanych.

Architektura


Przekaźniki PowerTag współpracują z modułami komunikacyjnymi Smartlink: - Smartlink SI B Ethernet pozwalającymi na zbieranie danych z przekaźników PowerTag, ale również poprzez 7 kanałów sterujących i wejście analogowe mogącymi pełnić także funkcje kontrolne i sterujące w instalacji - Smartlink SI D Ethernet pozwalającymi tylko i wyłacznie na zbieranie danych pomiarowych z przekaźników PowerTag. Obie wersje modułów Smartlink mają wbudowany webserwer. Komunikacja pomiędzy przekaźnikami PowerTag a modułami Smartlink zainstalowanymi w tej samej rozdzielnicy odbywa się bezprzewodowo. Jeden moduł Smartlink może zbierać dane nawet z 20 przekaźników PowerTag. Smartlink dzięki komunikacji opartej na systemie Modbus TCP/IP może być także zintegrowany z BMS działającym w budynku, może być częścią automatyki budynkowej opartej na KNX czy też automatyki przemysłowej zarządzanej sterownikami PLC.

Korzyści


Dzięki zastosowaniu przekaźników PowerTag w szybki i łatwy sposób można zrealizować opomiarowanie wybranych obwodów odbiorczych monitorując energię elektryczną przez nie pobieraną.
Możliwa jest również ciągła kontrola stanu obwodów elektrycznych poprzez wysyłanie powiadomień e-mail w przypadku:
- zbyt dużego poboru mocy - zbyt dużego zużycia energii
- przekroczenia założonego czasu pracy obwodu odbiorczego
- przekroczenia progowej wartości prądu czy współczynnika mocy.

Nierzadko zastosowanie PowerTag nie wymaga dodatkowego miejsca w rozdzielnicy: przekładniki montowane są w pobliżu wyłączników zabezpieczających wybrany obwód natomiast moduł Smartlink może być zamontowany między rzędami (odległość między rzędami >= 150 mm) aparatury modułowej lub w części bocznej rozdzielnicy.
PowerTag wyznacza nowy kierunek w zakresie rozwoju aparatury modułowej. Staje się ona systemem, który nie tylko składa się z urządzeń zabezpieczających instalacje elektryczne, ale tworzy w pełni zintegrowane środowisko aparatów i urządzeń komunikujących się ze sobą nawzajem, zapewniając swobodną kontrolę i monitorowanie poszczególnych obwodów elektrycznych dla użytkownika końcowego lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu.