RCBO3, RCBO4

RCBO3, RCBO4

RCBO3, RCBO4

RCBO3, RCBO4

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym

Mniej znaczy więcej, także w rozdzielnicy elektrycznej. Można realizować z powodzeniem tą ideę stosując dwa nowe rodzaje zintegrowanych wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym.

Przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego wyłączniki serii RCBO3, jednocześnie łączą w sobie trzy niezależne wyłączniki nadprądowe oraz czterobiegunowy wyłącznik różnicowoprądowy. Na potrzeby budownictwa komercyjnego oferujemy wyłączniki serii RCBO4, dedykowane dla odbiorników trójfazowych z zapewnieniem ochrony przetężeniowej dla wszystkich czterech biegunów. Obydwa rozwiązania są doskonałym środkiem do realizacji ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364 4-41.

Unikatowe rozwiązania z dziedziny wyłączników różnicowo prądowych z członem nadprądowym.

Zgodnie z aktualnymi zapisami zawartymi w normie PN-HD 60364-4-41 stosowanie wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA, jest uznaną w układach AC ochroną uzupełniającą w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej(ochrony przed dotykiem bezpośrednim) i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przed dotykiem pośrednim) lub przy braku ostrożności użytkowników. Stosowanie takich urządzeń nie jest uznawane ze wystarczający środek ochrony i nie eliminuje konieczności zastosowania jednego ze środków ochrony podanych w Rozdziałach 411 do 414 w/w normy.
RCBO z oferty Hager zapewniają realizację obydwu funkcjonalności, ochrony dodatkowej i uzupełniającej, za pomocą jednego urządzenia. Dzięki temu, że obydwie funkcje zostały umieszczone w jednej obudowie znacząco spadają nakłady ponoszone na prace instalatorskie. Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym w wypadku zadziałania wyłączają zarówno bieguny fazowe jak również biegun neutralny. Jest to szczególnie istotne w przypadku wystąpienia prądów doziemnych i podnosi bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki rozwiązaniu zastosowanemu w wyłącznikach RCBO3 dodatkowo zwiększamy poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy instalacji.
Unikalna koncepcja aparatu pozwala na selektywne wyłączenie obwodu w którym nastąpiło zwarcie lub przeciążenie. Kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na zwiększenie przejrzystości dystrybucji energii w instalacji elektrycznej. Ułatwiona jest również diagnostyka i usuwanie awarii.

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, 3x1-P + N

Połączenie wyłączników różnicowoprądowych z wyłącznikami nadprądowymi jest najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem zwłaszcza w rozdzielnicach mieszkaniowych i niewielkich systemach rozdziału energii elektrycznej. Oferta firmy Hager pozwala na zrealizowanie tego w sposób zarówno efektywny jak i elegancki. Nowe aparaty RCBO łączą w sobie trzy niezależne wyłączniki MCB P+N oraz czterobiegunowy wyłącznik RCCB. Unikalność rozwiązania Hager polega jednocześnie na zapewnianiu kompaktowości urządzenia przy zachowaniu zasady selektywności zadziałania zabezpieczeń oraz symetrii obciążenie faz.

Szybka instalacja
Jednoznaczny podział biegunów fazowych neutralnych pozwala na łatwe i czytelne wykonanie połączeń wewnątrz rozdzielnicy. Zastosowanie złączy typu QuickConnect w znaczący sposób oszczędza czas konieczny na prace instalatorskie. Stanowi to doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza dla instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym.

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, chroniący 4 bieguny

To co jest małą rewolucją w instalacjach elektrycznych budownictwa mieszkaniowego, w budynkach użyteczności publicznej znajduje również swoje zastosowanie. Właśnie do tego rodzaju aplikacji rozszerzono ofertę Hager o wyłączniki serii RCBO4. Najistotniejszą cechą funkcjonalną nowej linii wyłączników jest ochrona przetężeniowa zapewniona zarówno dla biegunów fazowych jak również dla bieguna neutralnego. Jest to rozwiązanie dedykowane dla instalacji zasilających odbiorniki trójfazowe takie jak silniki elektryczne w systemach wentylacji czy napędu wszelkiego rodzaju urządzeń. Aplikację tego rodzaju zabezpieczeń można z powodzeniem przenieś również do instalacji domowych zasilających piece elektryczne, napędy bram lub inne urządzenia przydomowe.

Dobrze skonstruowane
Wybierając aparat serii RCBO3 i RCBO4, stosujesz najbardziej kompaktowe rozwiązanie na rynku rozwiązań rozdziału energii elektrycznej. Jednocześnie zapewniona jest pełna przejrzystość schematu instalacji elektrycznej. Nawet osoba nieprzeszkolona jest w stanie jednoznacznie określić przyczynę zadziałania zabezpieczeń i usunąć przyczynę problemu.