- Standardowe rozwiązanie w przypadku systemów grzewczych sterowania i wentylatorów filtrujących.
- Zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu.
- Chroni system grzewczy i wentylator.