Nowelizacja ustawy OZE – zapowiedź premiera nowych dotacji dla fotowoltaiki.

Komu się to opłaci?

 

Początek lata przyniósł decyzje które, mogą zwiększyć ilość instalacji fotowoltaicznych powstających w Polsce. Pod koniec roku 2018 spadły ceny paneli fotowoltaicznych, jednak zapowiedź podwyżek cen energii wymagała od rządu zdecydowanych działań. Teraz doczekaliśmy się korzystnych regulacji prawnych.

Poprzez wprowadzenie przepisów wspierających prosumenckie wytwarzanie energii elektrycznej oraz promujących rozwój spółdzielni energetycznych energia wytwarzana z OZE będzie miała udział 15% w ogóle zużywania energii brutto do 2020 r.

Kto to prosument

Dla firm obsługujących rynek instalacji fotowoltaicznych najważniejsza jest nowa definicja prosumenta. Mówi ona, że prosumentem może być odbiorca niebędący gospodarstwem domowym, który produkuje energię elektryczną w instalacji do 50kW, jednak produkcja energii nie może stanowić większości dochodów jego działalności. Zmiana definicji umożliwi firmą skorzystanie z upustów i odebranie części niezużytej wyprodukowanej energii. Przedsiębiorca posiadający mikro instalacje będzie mógł sprzedawać energię eletyryczną nie tylko sprzedawcy zobowiązanego do jej odbioru, ale dowolnemu sprzedawcy energii elektrycznej na rynku.

Aukcje na zakup energii

W nowych przepisach zmienia się także definicja spółdzielni energetycznej oraz zapisy dotyczące aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Podmioty biorące udział w aukcji będą mogły skorzystać z opustów ze współczynnikiem 1 do 0.6 (energia oddana do odebranej).Rząd oczekuje, że po wprowadzeniu nowelizacji ustawy łączny przyrost energii i elektrycznej o ok 10Twh z aukcji w 2019, a razem z rokiem poprzednim wyniesie on 35,3TWh.

Nowelizacja została zatwierdzona przez senat, teraz czekamy tylko na podpis Prezydenta. 

 

Zapowiedzi premiera

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program Mój Prąd, którego budżet wyniesie 1 miliard złotych. Celem programu jest dofinansowanie prosumentów inwestujących w mikro instalacje fotowoltaiczne. Program zakłada dofinansowywanie instalacji fotowoltaicznych domowych o mocy 2kW do 10kW. Maksymalna wartość dotacji to 5 000 zł, ale nie więcej niż 50% kosztu instalacji. Osoby objęte programem Mój prąd otrzymają dodatkową ulgę podatkową, która uwzględni wydatki na instalacje fotowoltaiczną pomniejszone o dotację. Należy pamiętać, że inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem konkursu jednak musi być zakończona na dzień składnia wniosku.

Na razie nie są znane szczegóły zasady programu.