Wkładki bezpiecznikowe mocy do zabezpieczenia półprzewodników

Wkładki nożowe, zgodne z normą DIN 43620

ze wskaźnikiem zadziałania, charakterystyki aR, gR, gS