Montowane na dachu klimatyzatory zapewniają wyjątkową, czteroetapową ochronę przed skraplaniem:
1. Brak mostka cieplnego z pokrywą szafy sterowniczej.
2. Brak przelewania się kondensatu do szafy sterowniczej.
3. Brak kondensatu w strumieniu powietrza.
4. Brak elastycznych przewodów powietrznych.