Systemy oparte na sterownikach w wersji Failsafe pozwalają na wykrywanie awarii i sytuacji niebezpiecznych w procesach i instalacjach technologicznych a w przypadku ich zaistnienia sprowadzają system do stanu bezpiecznego.
Umożliwiają bezpieczną komunikację Profisafe oraz osiągnięcie stopnia bezpieczeństwa SIL 3 z pojedynczym CPU w układzie sterowania.