Login

to add product to basket

Służą do realizowania zaprogramowanego cyklu ZAŁ_WYŁ jednego lub dwóch niezależnych obwodów. Pracują w cyklu dobowym, tygodniowym, dni roboczych lub weekendowym.